ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تگارش خلاصه مقله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نحوه تنظیم و ارسال خلاصه مقاله
خلاصه مقاله های مرتبط از کلیه شاخه های مشخص شده درفهرست محورهای تخصصی همایش پذیرفته می‌شوند. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود خلاصه مقاله خود را به دو صورت خلاصه مقاله همراه با نام نویسندگان و بدون نام نویسندگان از طریق سایت همایش ارسال نمایند.
این خلاصه مقالات، جهت ارزیابی برای داوران ارسال خواهد شد و نتیجه داوری ها نیز به نویسندگان اعلام می‌شود.لطفا خلاصه  مقالات خود را  با رعایت تمامی نکات مندرج در دستورالعمل تهیه و از طریق سایت همایش ارسال نمایید .

مقالاتی که برای ارائه در همایش پذیرش شوند، در CD مجموعه مقالات همایش نیز منتشر خواهند شد.

راهنمای تهیه و ارسال خلاصه مقالات

ارسال خلاصه مقاله برای همایش تنها از طریق سایت همایش امکان پذیر است.

دبیرخانه همایش از پذیرش خلاصه مقاله به وسیله ایمیل، دورنگار، پست و یا حضوری معذور می باشد. علاقمندان از طریق وب سایت همایش اقدام به ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله نمایند.

خلاصه مقاله به زبان فارسی طبق دستورالعمل زیر تهیه گردد:

  1. نرم افزار مورد استفاده  WORD۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ (ترجیحاً به فرمت doc باشد)
  2. متن مقاله با فونت شماره  ۱۲ و عنوان مقاله با فونت شماره ۱۳ تحت قلم ترافیک و بولد.
  3. خلاصه مقاله حداکثر ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه
  4. ترتیب نوشتن اجزا خلاصه مقاله پژوهشی شامل:
  • عنوان خلاصه مقاله
  • نام ونام خانوادگی نویسندگان (نویسنده مسئول مقاله با علامت * مشخص گردد).
  • چکیده حاوی (مقدمه وهدف، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری، کلمات کلیدی) باشد.
  • آدرس محل کار، تلفن، تلفن همراه و E-mail  نویسنده مسئول نیز در انتهای خلاصه مقاله قید گردد.
  • ارائه دهنده مقاله در بخش پژوهشگران جوان باید دانشجو باشد.
نشانی مطلب در وبگاه ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه):
http://nmhp.mazums.ac.ir/find.php?item=1.67.19.fa
برگشت به اصل مطلب