:: پرسش‌های متداول ::
:: پرسش عمومی
#

با سلام مقالاتی که برای کنگره ارسال می شوند حداکثر در چند صفحه باید تنظیم شوند؟ آیا بخش رفرنس ها باید از مقاله حذف گردد؟ لطفا در این باره بیشتر توضیح دهید.


با سلام. لازم است خلاصه مقالات که حد اکثر در  300 کلمه و مطابق با فرمت ذکر شده در بخش راهنمای نویسندگان همایش تنظیم شده است ، برای همایش ارسال گردد. خلاصه مقالات نیازمند ذکر رفرنس نمی باشد.


۱۳۹۵/۶/۱۲ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید